Belang ZKN keurmerk voor privé klinieken

Op internet kun je heel veel informatie vinden over privé klinieken. Maar wanneer weet je nu welke kliniek veilig is en hoogwaardige kwaliteit biedt? De Consumenten bond adviseert om alleen maar naar klinieken te gaan die het ZKN keurmerk hebben.
Wat houdt het ZKN keurmerk in?
Om als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. Je kunt er dus van uitgaan dat je bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een KIWA keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.
Velthuis kliniek voldoet hier al jaren aan en elk jaar weer worden we getoetst om dit keurmerk te kunnen behouden.