NVPC reclame regels cosmetische ingrepen

NVPC

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft de regels voor reclame voor esthetische chirurgie begin dit jaar aangescherpt. Met de strengere regels wil de NVPC het belang benadrukken van het maken van een weloverwogen keuze door patiënten voor cosmetische ingrepen. 

Minister Schippers van VWS heeft recent aangegeven na te denken over het nut van een verbod op reclame of kortingsacties voor cosmetische chirurgie. Dit naar aanleiding van Kamervragen over een Groupon-kortingsactie in België.

Geen financiële stimulans

Naar aanleiding van de aangescherpte regels mag geen gratis consult in een advertentie of een gratis behandeling als prijs bij prijsvragen worden opgenomen. Tevens zijn geen gratis behandelingen via andere acties te winnen. Voorzitter van de NVPC  prof. Van der Hulst: “Wij willen geen promotie voor een behandeling of operatie op basis van een financiële stimulans. Een cosmetische ingreep is niet iets wat tijdens een impulsieve actie in de supermarkt te krijgen is. Belangrijk is dat patiënten over de voordelen en risico’s uitgebreid worden geïnformeerd en deze goed afwegen. Bij elke operatie kunnen complicaties optreden en zijn er risico’s. Het is daarom niet geoorloofd om mensen te overtuigen tot het laten doen van een operatie op basis van een financiële stimulans.”

Duidelijkheid voor artsenkeuze patiënt

In advertenties dient bovendien te worden gespecificeerd wie de ingreep uitvoert. De behandelaars moeten duidelijk worden omschreven en zij moeten op de website van de kliniek terug te vinden zijn. Patiënten dienen goed na te denken waar en door welke arts zij willen worden behandeld. Momenteel is iedere arts die zich bekwaam acht bevoegd om bepaalde cosmetische ingrepen te doen, waardoor de kwaliteit niet altijd gewaarborgd is. Erkende plastisch chirurgen daarentegen, hebben een opleiding van minimaal 6 jaar na hun artsendiploma genoten. Zij worden hierna periodiek gecontroleerd en gevisiteerd.

Geen tijdelijke acties

Daarnaast mag geen sprake zijn van een (suggestie van) tijdsdruk door onder andere tijdelijke prijsverlagingen en –acties. Het zogenaamde Informed consent wordt geëist, evenals een cooling down periode. Dat is een periode van bezinning voor de patiënt tussen het eerste consult en het op de wachtlijst plaatsen, dat wordt gedefinieerd om impulsieve beslissingen van patiënten te voorkomen.

bronvermelding: NVPC