Plaats litteken borstvergroting bepaalt mede kans op kapselvorming


In the Aesthetic Surgery Journal staat een interessant artikel over de relatie tussen plaatsing van het litteken en de kans op kapselvorming.
In deze studie onder bijna 200 vrouwen, werden 3 methodes van inbrengen van de prothese met elkaar vergeleken; via de plooi van de borst, via de tepel en via de oksel. Inbrengen via de plooi van de borst gaf significant het minste kans op kapselvorming. Opvallend echter was dat er 5 keer zo veel kapselvorming gezien werd als de prothese via de tepel was geplaatst, en maar liefst 13 keer zo vaak bij inbreng via de oksel.
We weten namelijk dat kapselvorming gedeeltelijk veroorzaakt wordt door bacteriële contaminatie (verplaatsing). Uit andere studies weten we dat zelfs na schoonmaken van de tepel met alcohol, de tepel in 50% van de gevallen nog huidbacterien bevatten. Om deze reden plak ik de tepels altijd af tijdens de ingreep. Inbrengen protheses via de tepels zorgt ook vaak voor een verminderd gevoel van de tepels.
Bij de methode via de oksel, zien we vaker infecties, nabloeding en slechte positie van de prothese. De prothese wil namelijk steeds terug naar de oksel en zit daardoor vaak veel te hoog.
Mijn absolute voorkeur is inbrengen van de prothese via de plooi van de borst; veilig, minder kans op kapselvorming, goede positie prothese mogelijk, en litteken is alleen zichtbaar als je plat op je rug ligt met je armen naar voren.