Borstvergrotingen Velthuis kliniek Amsterdam als beste getest in Elsevier weekblad

Elsevier weekblad beste klinieken test 2020

Ieder jaar doet Elsevier weekblad onderzoek naar de beste zorg en vergelijkt negen verschillende behandelingen in 212 verschillende particuliere klinieken in Nederland. Daarbij baseert het onderzoeksteam zich op data van het jaar ervoor, aangeleverd door de IGJ, ZKN en de klinieken zelf. Voor de analyse is gebruikgemaakt van 248 indicatoren die klinieken jaarlijks verplicht moeten aanleveren.

Alle klinieken zijn beoordeeld op twee onderdelen: organisatie en uitvoering. Bij het onderdeel organisatie gaat het erom of de kliniek er alles aan doet om de zorg voor de patient goed te organiseren. Bij de uitvoering draait het om het proces rondom de operatie zelf.

DBIR

Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken bij de behandeling borstvergroting of alle borstimplantaten wel worden geregistreerd in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR), een register om de kwaliteit van implantaten te monitoren om gebruikte borstimplantaten snel te kunnen opsporen asl dit nodig zou zijn. Scores op de twee peilers organisatie en uitvoering vormen samen het eindoordeel.

Velthuis kliniek Amsterdam als beste getest voor borstvergrotingen

De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in hoeverre een kliniek, ten opzichte van het landelijke gemiddelde, voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te kunnen leveren. Oftewel, hoe zorgvuldig een kliniek werkt. Scores worden aangegeven middels bolletjes. Vier bolletjes betekent dat je op dat onderdeel ver boven het gemiddelde test. Wij zijn als team trots op het behalen van de eerste plaats als het gaat om borstvergrotingen voor Velthuis klinieken.