Privacyverklaring

Laura Zaal hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring wordt inzicht gegeven in hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan die via de website laurazaal.nl verzameld worden.

Gegevensverwerking

De website laurazaal.nl verwerkt geen persoonlijke gegevens tenzij je deze zelf aan Laura Zaal verstrekt, bijvoorbeeld door middel van een e-mail. De informatie die je verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

Cookies

Laurazaal.nl maakt gebruik van tracking cookies om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren en de website te optimaliseren. Deze informatie wordt verzameld op een manier waarbij de privacy van de bezoeker gewaarborgd blijft; de IP-adressen worden bijvoorbeeld geanonimiseerd.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Laura Zaal ervoor dat gegevens veilig worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor personen voor wie dat noodzakelijk is.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die Laura Zaal van je heeft. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonlijke gegevens kun je altijd contact opnemen. 

Wijzigingen in privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt aangepast. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.